Petiţia către Guvernul Republicii Moldova

In atenția Guvernului Republicii Moldova
Reprezentat de Ambasada Republicii Moldova din Republica Franceză

PETIȚIE

Voința poporului constituie baza puterii în stat (articolul 35 din Constituție).

În virtutea calității noastre de cetățeni ai Republicii Moldova și, deci, de depozitari ai voinței generale și singura sursă a oricărei puteri legitime (articolul 2 din Constituție: „suveranitatea națională aparține poporului”),

În virtutea articolului 1 al Constituției, prin care transpare voința generală că Republica Moldova să fie și să ramână un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate,

Având în vedere voința inechivocă a constituantului, a noastră și a înaintașilor noștri de a consfinți și garanta un regim democratic de exercițiu al puterii publice și de a condamna neântârziat și cu fermitate orice abatere autoritară sau totalitară de la forma de guvernare pe care am ales-o (articolul 5 din Constituție: „democrația in Republica Moldova se exercită in condițiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura și cu totalitarismul”),

În conformitate cu articolul 38 (1) din Constituție, ecou al articolului 25 (b) din Pactul pentru Drepturile Civile si Politice 1966 și al articolului 21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin care dreptul la vot și la alegeri corecte este consacrat ca expresie a voinței populare și deci sursă exclusivă a puterii legitime,

Cerem următoarele:

 

I.        RESPECTAREA SI GARANTAREA DREPTURILOR CIVILE

 

1.       Condamnarea cu vehemență a violării flagrante și repetate a drepturilor fundamentale la libera exprimare (articolul 32 din Constituție), întrunire și manifestație (articolul 40 din Constituție) și circulație (art 27 din Constituție). În acest context, solicităm inițierea unor proceduri de anchetă detaliată și independentă asupra abuzurilor fără precedent îndreptate împotriva societății civile și a jurnaliștilor.

2.       Condamnarea iresponsabilității forțelor de menținere a ordinii publice, incapabile să identifice și să contracareze elementele agresive infiltrate în rândul manifestanților pașnici. Abuzurile recente comise de forțele de ordine îndreptate împotriva manifestanților și a jurnaliștilor nu fac decât să adâncească neâncrederea generalizată a publicului față de instituțiile statului și mai ales față de poliție, procuratură, justiție. În acest context, amintim numeroasele condamnări ale practicilor abuzive si antidemocratice, așa cum au fost ele constatate de CEDO, și cerem să se pună capăt negreșit acestor practici autoritare. Solicităm pedepsirea exemplară a tuturor celor ce se fac vinovați de comiterea unor asemenea abuzuri. Cerem cu fermitate publicarea listelor integrale cu numele persoanelor reținute in mod arbitrar in perioada 7-12 aprilie 2009, a faptelor care le sunt încriminate și a locului lor de detenție, asigurarea acestora cu dreptul la apărare (la avocați) și la vizite familiale și, mai ales, garantarea unui proces just și echitabil așa cum o prevede art 6 §1 din Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Ne manifestăm îngrijorarea adâncă față de mecanismul justiției expeditive și secrete care se desfășoară în aceste zile împotriva unor manifestanți. În același context, cerem ca dreptul oricărei persoane la satisfacție judiciară efectivă împotriva actelor care îi violează drepturile și libertățile să fie respectat și garantat (așa cum o cere articolul 20 din Constituție).

II.      RESPECTAREA SI GARANTAREA DREPTURILOR POLITICE

1.           Pentru eliminarea oricăror suspiciuni de fraudare a alegerilor și restabilirea cadrului democratic în Republica Moldova, cerem investigarea obiectivă, detaliată și transparentă a listelor cu alegători de către o comisie independentă și neutră, renumărarea voturilor și accesul nestingherit la datele stării civile deținute de către Ministerul Dezvoltării Informaționale.

2.          Solicităm accesul neântârziat al reprezentanților opoziției la sursele de comunicare în masă (radio-teledifuziune și internet), deblocarea spațiului informațional și a comunicațiilor telefonice, dar mai ales reflectarea obiectivă a evenimentelor de actualitate de către toate structurile de informare și în special de către cele publice.  În vederea inițierii unui dialog civilizat și responsabil între reprezentanții puterii și cei ai opoziției, solicităm accesul celor din urmă la spațiul de antenă publică.

3.          Permiterea accesului liber și nediscriminatoriu al mass-mediei străine pe teritoriul Republicii Moldova pentru reflectarea obiectivă a situației.

4.          În eventualitatea descoperirii cazurilor flagrante de fraudare, cerem reorganizarea alegerilor.

Membrii grupului de inţiativă

a manifestanţilor moldoveni din Paris

Pentru contact Vasile Calmaţui

Comentarii închise.